Què mengen les tonyines a les aigües de les Balears?

_______________________________

 

Marc, de Mallorca, demana: Què mengen les tonyines a les aigües de les Balears?

Contesta María Valls Mir, científica del Centre Oceanogràfic de les Balears.

En general, les tonyines són espècies oportunistes pel que fa a la seva alimentació, és a
dir, s’alimenten dels recursos que hi ha disponibles. Específicament a les Balears s’han
realitzat estudis d’alimentació de la tonyina vermella en l’etapa larvària durant els
primers 25 dies de vida (menys de 15 mil·límetres) i s’ha vist que s’alimenten de petits
crustacis del plàncton, copèpodes i cladòcers, però també són caníbals i mengen larves
més petites de tonyina vermella i altres espècies de tonyines.

Sobre els juvenils i els adults, en sabem menys coses. Sí que s’ha estudiat en detall
l’alimentació de la tonyina blanca (Thunnus alalunga) durant la reproducció en aigües
de les illes, que s’alimenta de peixos mesopelàgics com el fals espet de fonera,
mictòfids o peixos llanterna i petits crustacis que formen part del plàncton. Els peixos
mesopelàgics són espècies que passen el dia en aigües profundes i fosques entre els 200
i els 1000 metres i pugen a alimentar-se a la superfície durant la nit. La dieta de la
tonyina vermella podria ser similar a la de la tonyina blanca.

En altres zones del Mediterrani occidental, els juvenils i els adults de tonyina vermella
s’alimenten de peixos mesopelàgics i crustacis, però també mengen cefalòpodes com
ara calamars i peixos com la sardina i l’anxova. Algunes de les zones d’alimentació més
importants per a la tonyina vermella es troben a l’oceà Atlàntic, en latituds altes, on
s’alimenten de peixos molt abundants i rics en greix com les arengades i els verats.