¿Les tonyines ponen ous amb closca?

__________________________

Darl de Filipines pregunta: ¿Les tonyines ponen ous amb closca?

Ous tonyina vermella

Respon Fernando de la Gándara del Centre Oceanogràfic de Murcia: La tonyina vermella, com tots els teleòsts pelàgics, expulsa òvuls durant la posta, que posteriorment són fecundats amb esperma de dos o tres mascles que persegueixen la femella. Per tant, les tonyines no ponen ous sinó òvuls, que es transformen en ous un cop fecundats. Tant els òvuls com els ous són petites esferes cristal·lines, properes a 1 mm de diàmetre, envoltades per una fina membrana transparent. No hi ha cap closca.