Quantes espècies de tonyina podem trobar a les aigües de Costa Rica?

__________________________

Eytan, de Costa Rica, demana: Quantes espècies de tonyina podem trobar a les aigües de Costa Rica?

Infografia dels túnids que podem trobar a les aigües del Pacífic i el Carib de Costa Rica

Contesta David Die, de la Universitat de Miami:

Costa Rica té oceans a ambdós costats, el Pacífic i el Carib, per tant té accés a les espècies d’ambdós ecosistemes. Al Pacífic hi ha espècies de tonyines tropicals: tonyina d’ulls grossos, tonyina d’aleta groga i bonítol de ventre ratllat. Aquesta zona és molt productiva per la surgència que s’hi produeix, és a dir, les masses d’aigües profundes riques en aliment que s’apropen a la costa. Hi ha una gran activitat extractiva de grans pesqueries de cèrcol i palangre dirigides a aquestes espècies. També s’han documentat captures de tonyina vermella del Pacífic i de tonyina blanca del Pacífic en alta mar fora de la zona econòmica exclusiva de Costa Rica, però són petites en comparació amb les de tonyines tropicals.

Les tres espècies de tonyines tropicals que trobam al Pacífic (tonyina d’ulls grossos, tonyina d’aleta groga i bonítol de ventre ratllat) també es localitzen a les zones d’alta mar del Carib. Això no obstant, la costa caribenya és molt poc productiva en matèria de peixos pelàgics que viuen en alta mar, com ara les tonyines. És per això que la pesca comercial de túnids és escassa en aquesta zona, tot i que sí que hi trobam pesca esportiva.

Un bon recurs per conèixer la localització de les espècies és l’atles de túnids de la FAO