Quin és el peix més petit?

______________________

Juan Andrés, de 5 anys, demana: Quin és el peix més petit?

Dibuix del peix més petit

Responen Aina i Anna, de Planet Tuna: Hi ha competència per ser el peix més petit. Segons l’Australian Museum, hi ha tres espècies que podrien ostentar la distinció de ser els peixos més diminuts. Un és el Paedocypris progenetica, un peixet d’aigua dolça de Sumatra amb una longitud màxima de 10.3 mm. El segon, el Photocorynus spiniceps, no el tenim en compte perquè només és minúscul el mascle (6.2 mm), que parasita sobre la femella, que és moltíssim més grossa (46 mm). El tercer és l’Schindleria brevipinguis. Científics australians sostenen que aquest peix tan petit que habita a la Gran Barrera de Corall, amb una longitud màxima de 10 mm, és el peix de talla més petita. Basen la seva afirmació en el fet que aquest peix és, a més del més curt, el més lleuger. Aleshores, l’Schindleria brevipinguis se’n duria el premi en la categoria de peix més petit.