La il·lustració mostra quines han estat les onades de calor marines més importants que hi ha hagut al món. S’hi inclou un gràfic que assenyala l’evolució de les onades de calor marina, la seva intensitat i freqüència en el temps. També se situen al mapa del món les onades de calor marina més importants i la data en què varen tenir lloc.