Gràfica amb l'evolució de les tones de tonyina vermella permeses, declarades i les il·legals estimades, entre 1991 i 2020. Les principals fites en la gestió d'aquesta espècie també s'expressen.