Gràfica que mostra l'evolució de la temperatura mitjana durant maig-agost des de 1990 fins el 2019.