De l’Estret de Gibraltar a Grècia, el comerç de tonyina a l’època fenícia

___________________________