Mapa de distribució aproximada de la bacora i tonyina d'ulls grossos a la Mediterrània oriental i l'Algarve portuguès