Es poden reproduir tonyines d’ubicacions geogràfiques diverses (de l’Atlàntic amb les del Pacífic o del sud)?

__________________________

David, de Suècia, demana: Es poden reproduir tonyines d’ubicacions geogràfiques diverses (de l’Atlàntic amb les del Pacífic o del sud)?

Contesta Fernando de la Gándara, de l’Institut Espanyol d’Oceanografia de Múrcia:

La tonyina vermella de l’Atlàntic (Thunnus thynnus) i la del Pacífic (Thunnus orientalis) es consideraren subespècies de la mateixa espècie fins al 2003. Encara que no coexisteixen en el mateix espai geogràfic, la hibridació és segurament possible. Probablement també ho és amb la tonyina vermella del sud (Thunnus maccoyii). En aquest cas, T. orientalis i T. maccoyii coexisteixen, però les hibridacions deuen ser mot rares perquè no hi ha coincidència en les seves àrees de reproducció.