Les àmfores en què es transportava la tonyina es marcaven amb segells que representaven tots els oficis que intervenien en la salaó de la tonyina vermella, com ara els traginers, l’especejament, la terrisseria i l’envasat en l’àmfora. Es completa la informació amb una il·lustració d’un arqueòleg al seu lloc de treball estudiant els segells en restes arqueològiques.